REWITALIZACJA

Projekt „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” ma na celu poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w zakresie infrastruktury jak i oferty kulturalnej.