GOSZCZ POD LUPĄ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ - ETAP 2

22 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej GOSiR w Twardogórze odbyło się zakończenie cyklu warsztatowego "Cement, zaprawa, beton" dla uczniów szkół z terenu naszej gminy w ramach nowatorskiego projektu pn. "Pałac Goszcz pod lupą Politechniki Wrocławskiej".

W ramach warsztatów młodzież z twardogórskich szkół - pod okiem kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego - zapoznała się z procesem powstawania betonu oraz wpływu użytych do mieszanki kompozytów cementowych na jego parametry użytkowe. Na podstawie własnych notatek (przygotowanych podczas wykładów) uczniowie, pod okiem pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej, skomponowali i wykonali próbki betonu. Po upływie określonego czasu zostały one poddane badaniom wytrzymałości na zginanie i na ściskanie - w profesjonalnym laboratorium Uczelni.

Wszystkim grupom za każdy etap przyznane zostały punkty. Po zakończonych pracach komisja Politechniki wyłoniła 3 grupy, które miały za zadanie przygotować prezentację multimedialną dotyczącą etapów, które przeszli przez cały okres trwania projektu. W tej prezentacji zamieścili również wyniki swoich obserwacji spreparowanego przez siebie betonu.

Podsumowanie warsztatów i ogłoszenie grupy, którą Komisja uznała za zwycięską – odbyło się właśnie podczas piątkowego spotkania w Twardogórze 22 kwietnia br. Nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich uczestników tej edukacyjnej akcji – zostały wręczone przez sygnatariuszy porozumienia gminy z uczelnią, tj.: Kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych dr hab. Inż. Tomasza Trapko - profesora uczelni, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego oraz Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Piotra Kwak, a ponadto - mgr inż. Filip Grzymski i mgr inż. Maciej Pazdan (obydwaj z Politechniki Wrocławskiej).

Najlepszym okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, pod opieką Agaty Stekiel, drugie miejsce (z minimalną stratą punktową) zajął zespół ze Szkoły Podstawowej z Goszcza pod opieką Anny Szierok, a trzecie – drużyna z Zespołu szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, na którym opiekę sprawowała dyrektor Edyta Pciak-Rogala.

Prezentujący przebieg współpracy dr Trapko podkreślił kreatywność twardogórskich uczniów, czego zjawiskowym efektem było opracowanie - przez zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze - betonu o twardości ponad 100 MPa, wyższej niż osiągnięte w dotychczasowych doświadczeniach przez pracowników tej uczelni.

Cykl warsztatowy z udziałem uczniów szkół na terenie Gminy Twardogóra był całkowicie nowatorską tego typu inicjatywą w historii Politechniki Wrocławskiej, natomiast porozumienie z wyższą uczelnią – pierwsze w historii naszej gminy. Dzięki warsztatom nasi uczniowie dowiedzieli się o konstrukcjach betonowych, o studiach na Politechnice Wrocławskiej, a ponadto odważnie wykorzystali zdobytą wiedzę do realizacji nowych, odkrywczych działań.

Współpraca z Politechniką Wrocławska jest związana z realizacją projektu pn. „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, poddziałania 1.1. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Programu „Kultura”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Specjalnymi gośćmi tej uroczystości byli: przedstawiciele norweskiego partnera projektu, tj. INTBAU Norway - Justyna Korotyńska i Geir Helland, a ponadto wnuk ostatniego właściciela zespołu pałacowego w Goszczu - Albrecht Graf von Reichenbach z synem Christophem. Przedmiotem porozumienia z Politechniką – oprócz warsztatów - będą również spotkania naukowe i publikacje, nawiązujące do budynków i budowli Gminy Twardogóra.