WIZYTA NORWESKICH ARCHITEKTÓW

Częścią działań w ramach realizowanego przez naszą gminę wielkiego projektu „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” jest wymiana doświadczeń z partnerem zagranicznym - INTBAU Norway. W ramach tej współpracy do Twardogóry zawitali architekci z Oslo: Justyna Korotyńska oraz Geir Helland.

W trakcie wizyty odwiedzili w czwartek 21.04. teren prac budowlanych przy ruinach pałacu w Goszczu, konsultowali przyjęte rozwiązania dot. zabezpieczenia ruin oraz rozmieszczenia platformy widokowej, a w piątek (22.04.) zwiedzili wystawę prezentującą dotychczasową współpracę, a także wzięli udział w konferencji na terenie sali teatralnej zabytkowego zespołu pałacowego w Goszczu, przedstawiając swoje doświadczenia, związane z pracą przy zabytkach, m. in. w Anglii i w Norwegii.

W goszczańskiej konferencji wzięli udział także: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński wraz z kierownikami oraz pracownikami twardogórskiego magistratu, związanymi z realizacją projektu, Arkadiusz Harasimowicz - właściciel firmy HARAS (wykonawcy zadania), przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej: Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Piotr Kwak, mgr inż. Filip Grzymski, mgr inż. Maciej Pazdan oraz studenci tej uczelni.

Gościem specjalnym był wnuk ostatniego właściciela pałacu - Albrecht Graf von Reichenbach, który w swoim wystąpieniu przedstawił wiele interesujących faktów z historii swojej rodziny i samego pałacu. Hrabiemu towarzyszyli synowie: Christoph i Bieler.
Również w piątek norwescy goście uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu warsztatów „Cement, zaprawa, beton”, realizowanych w ramach projektu „Pałac Goszcz pod lupą Politechniki Wrocławskiej". W trakcie wizyty naszych partnerów zaplanowano kolejne, wspólne przedsięwzięcia, które odbędą się jeszcze w tym roku zarówno - w Polsce, jak i w Norwegii.

Projekt pn. „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” realizowany jest w ramach w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, poddziałania 1.1. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Programu „Kultura”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.