GOSZCZ POD LUPĄ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

W dniach 23-24 marca br. w sali teatralnej zespołu pałacowego w Goszczu odbyły warsztaty "Cement, zaprawa, beton - warsztaty dla młodzieży szkolnej miasta i gminy Twardogóra" w ramach długofalowej współpracy Gminy Twardogóra z Politechniką Wrocławską jako projekt pn. "Pałac Goszcz pod lupą Politechniki Wrocławskiej".

W ramach warsztatów młodzież z twardogórskich szkół - pod okiem kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego - zapoznała się z procesem powstawania betonu oraz wpływu użytych do mieszanki kompozytów cementowych na jego parametry użytkowe. W pierwszym etapie, 9 marca odbyło się na terenie szkół szkolenie – z BHP oraz teorii przygotowującej do praktycznej części cyklu.

Obecnie - na podstawie własnych notatek, przygotowanych podczas wykładu – uczniowie, pod okiem pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej, skomponowali i wykonali próbki betonu. Po upływie określonego czasu (12-13 kwietnia br., w ramach III etapu) zostaną one - w profesjonalnym laboratorium Uczelni - poddane badaniom wytrzymałości na zginanie i na ściskanie.

Wszystkim grupom za każdy etap przyznawane są punkty. Po zakończonych pracach komisja Politechniki wyłoni 3 grupy, które przejdą do ostatecznego etapu. Te trzy grupy będą miały za zadanie przygotować prezentację multimedialną dotyczącą etapów, które przeszli przez cały okres trwania projektu. Umieszczą w prezentacji wyniki swoich obserwacji spreparowanego przez siebie betonu.

Podsumowanie warsztatów przewidziano podczas spotkania w Twardogórze 22.04. br. Wtedy zostanie ogłoszona grupa, którą Komisja uznała za zwycięską - wręczone będą nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy dla wszystkich uczestników tej edukacyjnej akcji. W spotkaniu udział wezmą sygnatariusza porozumienia gminy z Uczelnią: Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych dr hab. Inż. Tomasz Trapko - profesor uczelni, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Piotr Kwak. Przewidziano również udział redaktor Joanny Lamparskiej z Polskiego Radia Wrocław oraz gościa specjalnego z Norwegii.

Uczestnicy warsztatów:

  • 23 marca - 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim (op. Natalia Migalska), dwie grupy po 10 uczniów ze SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze (op. Bożena Hołubka oraz Agata Stekiel);
  • 24 marca - 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Goszczu (op. Anna Kalaruz), dwie grupy uczniów po 10 z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze (op. Dyr. Edyta Pciak-Rogala oraz Dorota Śliwak).

Zajęcia prowadzili: dr inż. Michał Musiał, mgr inż. Filip Grzymski, mgr inż. Maciej Pazdan oraz Ireneusz Pałęcki – z Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Wsparcie organizacyjne i logistyczne – pracownicy Referatu Funduszy, Promocji i Rozwoju twardogórskiego magistratu. Cykl warsztatowy z udziałem uczniów szkół na terenie Gminy Twardogóra jest całkowicie nowatorską tego typu inicjatywą w historii Politechniki Wrocławskiej, natomiast porozumienie z wyższą uczelnią – pierwsze w historii naszej gminy.

Współpraca z Politechniką Wrocławska jest związana z realizacją projektu pn. „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, poddziałania 1.1. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Programu „Kultura”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 - została zawarta 28.01.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Twardogóra.

Przedmiotem porozumienia z Politechniką – oprócz warsztatów - również spotkania naukowe i publikacje, nawiązujące do budynków i budowli Gminy Twardogóra.