HISTORYCZNA SZANSA DLA PAŁACU

W marcu 2020 roku Gmina Twardogóra złożyła wniosek o dofinansowanie do zabezpieczenia, ustabilizowania i częściowej restauracji goszczańskiego pałacu, na które otrzymała blisko 9 mln złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Obszerny i skomplikowany wniosek został opracowany przez Annę Lorek - kierownika Referatu Funduszy, Promocji i Rozwoju, wraz z pracownikami tego Referatu i we współpracy: z Aleksandrem Królem, kierownikiem Referatu Infrastruktury Technicznej, a także z Luizą Marcak, odpowiedzialną za komunikację międzynarodową w naszym magistracie. Projekt budowlany powstał w pracowni dr inż. arch. Tomasza Myczkowskiego a studium wykonalności projektu opracowała firma Progress Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia.


Była to właściwie jedna z bardzo niewielu szans na pozyskanie jakichkolwiek środków zewnętrznych na ten zabytek. Szansa, jak wiemy już dzisiaj dobrze wykorzystana, skutkująca umieszczeniem naszej gminy na liście beneficjentów programu - tuż obok takich istotnych dla polskiej kultury zabytków jak Muzeum Zamkowe w Malborku, Zamek Królewski na Wawelu czy Twierdza Srebrna Góra. Na 224 złożone wnioski zaledwie 20 uzyskało akceptację, w tym – wniosek Gminy Twardogóra.
Otrzymana dotacja jest najwyższą tego typu w historii gminy. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję wszystkim, bez których nie udałoby nam się tego dokonać – mówił burmistrz Paweł Czuliński. Szczególne podziękowania kieruję do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pani Barbary Nowak – Obelindy, Zastępcy DWKZ Daniela Gibskiego, poseł na Sejm RP Agnieszki Soin oraz moich współpracowników i wszystkich tych, którzy dobrym słowem i działaniem wsparli ten projekt. Dziękuję również Radzie Miejskiej w Twardogórze za zabezpieczenie w budżecie gminy 1,5 mln złotych na poczet wkładu własnego – mówił. Zabezpieczenie i ustabilizowanie zabytku będzie dla nas ogromnym wyzwaniem, które postawi na naszej drodze wiele trudności – jednak mam nadzieję, że za 3 lata wspólnie z mieszkańcami będziemy cieszyć się z finalnego efektu prac – podkreślał.


Zarówno założenia projektu dotyczące restauracji i rewitalizacji zabytkowego pałacu w Goszczu, jak i zaproponowana oferta kulturalna i edukacyjna, zostały z entuzjazmem przyjęte przez uczestników spotkań konsultacyjnych, które odbyły się na etapie przygotowywania wniosku. Przeprowadzone konsultacje potwierdziły, że zakres projektowanej oferty kulturalnej w pełni odpowiada oczekiwaniom społeczności lokalnej. Żaden z wariantów nie został uznany za nietrafiony czy zbędny, wobec czego całość przygotowanego materiału została poddana dalszym pracom. Mamy także nadzieję, że będzie to pierwszy krok w rewitalizacji tej perły naszej gminy.

Całkowitą wartość projektu oszacowano na 10 492 284,43 zł z czego aż 85% (8 918 441,76 zł) to pozyskane dofinansowanie.