WIZYTA STUDYJNA W NORWEGII

W dniach 25-28 września przedstawiciele gminy Twardogóra wzięli udział w wizycie studyjnej w Oslo zrealizowanej w ramach projektu pn. "Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu".

W trakcie pobytu w Norwegii, twardogórzanom towarzyszyli doświadczeni architekci z INTBAU Norway – partnera naszej gminy, który jest norweskim oddziałem organizacji zrzeszającej architektów z całego świata. Program wyjazdu dotyczył prac restauratorskich i konserwatorskich przeprowadzonych przy norweskich zabytkach. Działania te porównywano do tych, które zaobserwujemy w Goszczu. Tematami wiodącymi były m.in. metody zabezpieczania ruin oraz udostępnienie zabytków zwiedzającym. Jako, że do Oslo poleciały osoby zajmujące się realizacją inwestycji na co dzień podczas spotkania z naszymi partnerami szczegółowo omówiono założenia projektu, wymieniono spostrzeżenia oraz zaplanowano dalsze działania. Podczas wizyty burmistrz Paweł Czuliński wręczył gospodarzom upominek z Polski – obraz przedstawiający zespół pałacowy w Goszczu namalowany i podarowany przez lokalnego artystę Jerzego Jasińskiego z Grabowna Wielkiego. Wizyta – sfinansowana ze środków zewnętrznych - była okazją do wymiany doświadczeń na temat ochrony zabytków. Wszystkie pomysły zdobyte w jej trakcie zostaną przeanalizowane tak by najlepsze z nich wdrożyć w życie.