Postępy prac

12.01.2022 r.

fotografie: Marcin Wrześniacki