Postępy prac

03.03.2022 r.

fotografie: Marcin Wrześniacki