Postępy prac

17.12.2021 r.

fotografie: Andrzej Makarczuk