Postępy prac

30.11.2022 r.

fotografie: Marcin Wrześniacki