Postępy prac

10-30.12.2022 r.

fotografie: Luiza Marcak, Andrzej Makarczuk, Joanna Supergan-Skórzyńska, Marcin Wrześniacki