Dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu. Blisko 40 osób dzieliło się z nami swoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Spotkanie miało charakter warsztatowy -  każda z grup pracowała nad formą zagospodarowania budynków, parku oraz zieleni jak i propozycją przyszłych wydarzeń.

4 marca w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pn. "Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu", na której zostanie zaprezentowany raport ze spotkania. Już dziś zapraszamy.