Gmina Twardogóra nawiązała współpracę z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Efektem współpracy jest autorskie opracowanie dziejów młynów papierniczych w Goszczu w formie popularnonaukowej, które przygotowała Karolina Dyjas – pracownik muzeum. Opracowanie składa się z 4 części i zawarte są w nim informacje o:

  • Dziejach młynów papierniczych w Goszczu,
  • Właścicielach i pracownikach papierni w Goszczu,
  • Opisie techniki wytwarzania papieru w młynach papierniczych,
  • Okolicznościach pozyskiwania surowców do wyrobu papieru przez papierników z Goszcza.

Publikacja została opracowana na podstawie materiałów archiwalnych, dokumentacji zgromadzonej w Muzeum Papiernictwa oraz literatury.