Postępy prac

29.10.2021 r.

fotografie: Marcin Wrześniacki