Postępy prac

28.07.2022 r.

fotografie: Marcin Wrześniacki