Postępy prac

23.03.2022 r.

fotografie: Andrzej Makarczuk