Postępy prac

02.03.2023 r.

fotografie: Marcin Wrześniacki