Lata 2019-2022

fotografie lotnicze

fotografie: Marcin Wrześniacki