Nasz samorząd od 2021 roku realizuje jeden ze swoich najważniejszych projektów, jakim jest restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu. Projekt objął zarówno prace remontowo-budowlane (zabezpieczające przed bezpowrotną destrukcją mury korpusu głównego obiektu w formie trwałej ruiny), instalacyjne i konserwatorskie (konserwacja detalu), jak i bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną, a ponadto remont dachu, elewacji oraz wnętrza parteru sąsiadującego z ruinami budynku nr 4 (łącznika wschodniego), gdzie swoje miejsc znajdzie lapidarium. Trafią tam (stosownie zabezpieczane) artefakty odnajdywane podczas prac remontowych na terenie całego kompleksu.

Nowa oferta kulturalno–edukacyjna wdrażana będzie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu. Realizacja prac stworzyła przestrzeń, która ma stanowić centrum życia kulturalnego i społecznego Gminy Twardogóra, a także atrakcyjne miejsce dla turystów, którzy nie tylko będą mogli zwiedzać unikatowy zabytek w Goszczu, ale również uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, związanych z niezwykłą historią tego miejsca. W tym celu wybudowano platformy widokowe, zamontowano oprawy iluminacji zabytku, kamer monitoringu oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie wspierane jest finansowo - w ramach Programu „Kultura” - z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość zadania to 2 430 682,58 EUR. Koszty kwalifikowane w ramach Projektu to 2 430 682,58 EUR, w tym kwota dofinansowania w wysokości do 2 066 080,19 EUR (do 85% kosztów kwalifikowanych).

W ramach pierwszej z dwóch sesji poniedziałkowej konferencji, podsumowującej realizację projektu, odbyła się debata, w której uczestniczyli: pełniący rolę gospodarza Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński, zaproszeni samorządowcy: radny Sejmiku Dolnośląskiego Ryszard Lech, Starosta Oleśnicki Sławomir Kapica, Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, Marta Kaluch-Tabisz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zaproszeni naukowcy, historycy, mieszkańcy Goszcza i pozostałej części Gminy i powiatu oleśnickiego, a także goście specjalni: z Norwegii, kraju partnerskiego projektu - Geir Helland i Kristian Hoff- Andersen, przedstawiciele Intbau Norway, a także z Niemiec - prawnuk ostatniego przedwojennego właściciela pałacu Heinrich Leopold Graf von Reichenbach, z małżonką.

Była to również okazja do podpisania porozumienia o współpracy Gminy Twardogóra z Gminą Żmigród w zakresie wzajemnego promowania oferty turystycznej, a także zaprezentowania dwóch, sfinansowanych w ramach projektu dwujęzycznych publikacji: „Pałac do noszenia” oraz „Przestrzeń wspólna”.

Finałem tej sesji był spacer z przewodnikiem po odrestaurowanej ruinie pałacu.

Natomiast w ramach popołudniowej sesji - na goszczańskiej sali gościli zarówno cenieni naukowcy, jak i pasjonaci – historycy i ludzie sztuki, którzy w specjalnie przygotowanych na tę okazję wystąpieniach przybliżyli najcenniejszy zabytek twardogórskiej gminy, by mieszkańcy, jak i przyjezdni jak najlepiej mogli skorzystać z jego walorów.

 

Rozpoczynający blok prelekcji temat „Adaptacja obiektów zabytkowych na plenerowe przestrzenie kulturalne - dobre praktyki” omówiła dr Beata Fertała-Harlender, kierownik katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - znana uczestnikom już z artystycznego eventu „Pałac do noszenia”, zaprezentowanego podczas imprezy inauguracyjnej w maju 2023 r.

Prelekcję nt.: „Zespół pałacowy w Goszczu – uwagi na temat architektury i dekoracji w świetle źródeł” wygłosił dr Jacek Gernat Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Z kolei Maria Duffek – Bartoszewska, znana kostiumograf i historyk sztuki z Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu zaprezentowała pt.: „Opowieść o rozkoszach dnia codziennego w okresie baroku. Teatr życia - czyli chwytaj dzień.”

Na zakończenie zaskakujący watek historyczny „Młyny papiernicze w Goszczu i ich rola w historii śląskiego papiernictwa” przedstawiła Karolina Dyjas z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Cenne doświadczenia z realizacji projektu i wiedza, zdobytą podczas prelekcji, to niewątpliwe wsparcie i inspiracja w wielu planowanych działaniach twardogórskiego samorządu w ramach nowej oferty kulturalno-edukacyjnej.

W ruinach pałacu dostępny będzie niebawem mapping, czyli specjalne oświetlenie dla wybranych elementów obiektu za pomocą światła projektora, poprzez przygotowaną wcześniej animację. Wnętrza pałacu zostaną ożywione za pomocą VR czyli wirtualnej rzeczywistości, która przeniesie nas do dawnego pałacowego życia. Przewidzianych zostało wiele wydarzeń towarzyszących, nawiązujących do historii tego miejsca. Będzie można uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach, takich jak: wystawy, pokazy multimedialne, fireshow, koncerty, festiwale, plenery malarskie i fotograficzne, gry terenowe, zajęcia plastyczne, pokazy gastronomiczne, jarmarki, lekcje muzealne, pokazy rycerskie.

Wyjątkowe koncerty, spektakle teatralne, warsztaty dla całych rodzin, wydarzenia cykliczne – wszystko to zostało zaplanowane na najbliższe lata.

fotografie: Andrzej Makarczuk, Marcin Wrześniacki