14 września w stolicy Norwegii odbyło się otwarcie wystawy zdjęć prezentującej realizację projektu pn. "Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu". Gmina Twardogóra realizuje ten projekt we współpracy z norweskim partnerem INTBAU Norge i to dzięki niemu mieszkańcy Oslo mogli poznać historię pałacu, usłyszeć o naszej gminie i dowiedzieć się więcej o podjętych działaniach. W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział m.in. burmistrz Paweł Czuliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze Mirosław Adamczyk, architekt INTBAU Geir Helland, I Radca Ambasady RP w Oslo Grzegorz Szopiński, Vegard Berggard z Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz pracownicy twardogórskiego magistratu, którzy na co dzień zajmują się realizacją projektu: kierownik Referatu ds. Funduszy, Promocji i Rozwoju Anna Lorek, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król, inspektor ds. komunikacji społecznej i międzynarodowej Luiza Marcak oraz inspektor ds. opracowań graficznych i promocji Marcin Wrześniacki (autor większości zdjęć).

fotografie: Marcin Wrześniacki