Goszcz po raz pierwszy! I to w papieskim dokumencie.

23 kwietnia, ale 868 lat temu po raz pierwszy została wzmiankowana nazwa Goszcza. W ówczesnym brzmieniu - jako Goztech – wymieniono ją w bulli papieża Hadriana IV, wśród ponad 50 polskich nazw osób i miejsc. Dokument ten, zwany Srebrną bullą śląską lub Bullą wrocławską. Do tego czasu zaginięcia (w 1945 roku) bulla była najstarszym zachowanym w oryginale dokumentem śląskim. Została wydana (prawdopodobnie) 23 kwietnia 1155 r. - dla diecezji wrocławskiej, potwierdzając jej uposażenie.

20023_05_08_hadrian_01

Kontrowersje wzbudza data wystawienia bulli – w oryginale jest data 23 kwietnia 1154, jednak Hadrian IV został wybrany papieżem dopiero 4 grudnia 1154 r. Data została wpisana w pozostawioną w tekście lukę tym samym charakterem pisma, ale nieco innym atramentem. Dlatego też przypuszcza się, że w dokumencie mogła nastąpić pomyłka co do roku. Możliwe są jednak też inne wyjaśnienia, np. że redakcja bulli miała miejsce jeszcze za pontyfikatu Anastazego IV.

Bulla oznacza okrągłą ołowianą pieczęć dwustronnie odciśniętą, używaną w kancelarii papieskiej, jednak potocznie już w średniowieczu tak nazywany był również dokument papieski.

20023_05_08_hadrian_02