Powitanie wiosny przez uczniów Szkoły Podstawowej w Goszczu zainaugurowało cykl wydarzeń związanych z projektem „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu”.

W pierwszej tegorocznej imprezie z cyklu "Cztery pory roku - powitanie wiosny" uczestniczyły przede wszystkim dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Goszczu. Towarzyszyli im: burmistrz Paweł Czuliński, dyrektor Zofia Jelonek, sołtys Goszcza Stanisław Kadela oraz pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze, Zespół Pieśni i Tańca "Skorynianie" oraz mieszkańcy Goszcza.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt "Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu" realizowany jest w ramach działania 1. "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym", poddziałania 1.1. "Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" Programu "Kultura", współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.